Bij een nieuw jaar maken we onze beste wensen over aan familie en vrienden! En wat wensen we mekaar het vaakst? Een goede gezondheid!
Een goede gezondheid is natuurlijk een van de belangrijkste zaken in ons mensenleven. Jammergenoeg bezoekt iedereen in zijn leven wel eens een ziekenhuis. 

Daarom is een hospitalisatieverzekering zéér belangrijk! 

De gezondheidszorg in België behoort tot de beste en toegankelijkste van de wereld.
Veel mensen kiezen echter voor een bijkomende hospitalisatieverzekering naast de verplichte mutualiteit, ofwel bij een privé verzekeraar ofwel een bijkomende verzekering bij de mutualiteit zelf.
 
Maar wat is nu het verschil?
 
Ten eerste betaal je bij een verzekeraar een premie die in de loop van de jaren niet zozeer zal stijgen, terwijl die van het ziekenfonds ieder jaar stijgt op basis van uw leeftijd. Het verschil zal dus naarmate men ouder wordt kleiner worden.
Ten tweede zorgt ook een juridisch factor voor een verschil in de premie. De taksen bij een ziekenfonds bedragen 10% terwijl die van een privé verzekeraar 19,25% bedragen. Privé verzekeraars zijn verplicht om een reserve aan te leggen terwijl dit niet het geval is voor een ziekenfonds. 
Een privé verzekeraar moet de waarborgen dus levenslang garanderen terwijl dit niet zo is bij een ziekenfonds.
Het derde en grootste verschil zijn de waarborgen: de waarborgen zijn logischerwijs uitgebreider bij een privé verzekeraar dan bij een ziekenfonds.
 
Enkele voorbeelden:
°Waar een ziekenfonds vasthangt aan de wettelijke bepalingen, kan een privé verzekeraar zijn waarborgen uitbreiden. Zo zijn de kosten en de honoraria van een éénpersoonskamer inbegrepen bij een privé verzekering afhankelijk van de gekozen formule. Bij een ziekenfonds zal u sowieso een franchise betalen. 
°Ook bij de dekking van zware ziekten gaat een privé verzekeraar verder dan een ziekenfonds. 
°De dekkingen voor een hospitalisatie in het buitenland zijn ook verschillend. Waar dat bij een privé verzekeraar gedekt is, is dit bij een ziekenfonds niet altijd het geval.
 
Wens je nog meer informatie omtrent een noodzakelijke hospitalisatieverzekering?
Aarzel niet om contact op te nemen!
Hospitalistatieverzekering