Wat is de waarborg afstand van verhaal? 

Een huurder is aansprakelijk als het gehuurde pand door nalatigheid van de huurder beschadigd wordt volgens het burgerlijk wetboek. (voor de advocaten onder ons: artikel 1732, 1733 en 1735 B.W. regelen de contractuele aansprakelijkheid van de huurder) Een voorzichtige huurder sluit dus best een huurdersaansprakelijkheidsverzekering af. 
Als zowel de eigenaar als de huurder een brandverzekering afsluiten is er geen sprake van een dubbele dekking:

  • De eigenaar verzekerd zijn eigendom tegen alle risico’s die niet onder artikelen 1732, 1733 en 1735 vallen (zaakverzekering). 
  • De brandpolis van de huurder is eerder een aansprakelijkheidsverzekering.

De eigenaar kan wel een clausule afstand van verhaal tegen de huurder in het huurcontract en in zijn eigen brandverzekeringscontract opnemen. 

In dergelijk geval ziet hij af van het recht de huurder te vervolgen als die door nalatigheid verantwoordelijk is voor een schadegeval. De huurder is dan automatisch gedekt door de brandverzekering van de verhuurder.

Het voordeel van deze verzekering is duidelijk: de eigenaar is zeker dat zijn huurder verzekerd is en dat de veroorzaakte schade aan zijn vastgoed correct vergoed zal worden.
Uiteraard dient de huurder ook een eigen verzekering te nemen voor zijn inhoud alsook voor zijn aansprakelijkheid t.a.v. derden en burenhinder (de clausule afstand van verhaal dekt deze risico’s niet)

Wat indien de starter zijn woning verhuurt aan zijn startuponderneming? 

Bij een financiële of emotionele band tussen huurder/verhuurder is dergelijke clausule in principe gratis (cf. vermelding in de bijzondere voorwaarden).

(De vennootschap dient wel nog een verzekering te onderschrijven voor de inboedel)

Wat met een risico dat als woning én beroepsgebouw dient?

Bijvoorbeeld: de ondernemer woont wettelijk samen en onderschreef een verzekering voor zijn woning die hij ook beroepsmatig gebruikt voor zijn startup (privéwoning met kantoor).

In principe is geen verhaal mogelijk. Een clausule “gratis afstand van verhaal” is niet nodig.

In de bijzondere voorwaarden moet echter duidelijk bepaald worden dat er een beroepsmatige ruimte (gedeeltelijk privé met kantoor) aanwezig is.

 

Bron: DAS.Be

Voor meer informatie contacteer mij gerust: 

www.startupverzekering.be
sebastien@startupverzekering.Be
0487/02.93.27
FSMA: 114563 A